Culibel VZW – Algemeen privacybeleid.

Het Privacybeleid van CULIBEL VZW is erop gericht u te informeren over welke gegevens wij over u verzamelen, waarom en hoe u daar controle over heeft, en om de persoonsgegevens die wij over u ontvangen te gebruiken in overeenstemming met de geldende wetgeving. Al uw persoonsgegevens worden als vertrouwelijke informatie behandelt. Dit Privacybeleid is van toepassing op al onze contacten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van de Culibel website.

Welke gegevens?

Onder persoonsgegevens worden verstaan de gegevens die op u als identificeerbare natuurlijke persoon betrekking hebben.

  • Naam
  • Adres
  • Contactpersoon
  • Telefoon, fax, gsm
  • Email
  • BTW nummer


De persoonsgegevens die CULIBEL VZW verzamelt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die u zelf invoert via de verschillende pagina’s van onze website(s) en die wij verkrijgen door uw gebruik van onze website(s) en/of onze producten en/of diensten. Anderzijds betreft dit Privacybeleid ook de persoonsgegevens die u ons overmaakt via andere kanalen.

Waarom?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u te informeren via nieuwsbrieven en mailings over zaken, acties en promoties die u aanbelangen zoals, melding van updates, upgrades, verbeteringen, nieuwe tools, wettelijke en noodzakelijke aanpassingen betreffende facturatie.

Wie?

Uw persoonsgegevens worden enkel bewaard door CULIBEL VZW, Tieltstraat 48, 8755 Ruiselede.
CULIBEL VZW zal de gegevens niet doorgeven aan derde partijen zonder de toestemming van de contactpersoon, behoudens in geval dit noodzakelijk zou zijn voor de goede uitvoering van verbintenissen door U aangevraagd.

Hoe hebt u controle over uw persoonsgegevens?

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, deze kosteloos te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail of per brief aan het adres CULIBEL VZW, Tieltstraat 48, 8755 Ruiselede of privacy@culibel.be

CULIBEL VZW zal binnen de 30 dagen een bevestiging sturen van de verbetering of wijziging van de gegevens.

Gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën

CULIBEL VZW gebruikt op haar website(s) cookies en gelijkaardige technologieën om de gebruikersvoorkeuren van de bezoeker te onderscheiden van andere gebruikers van de website. Dit zijn kleine informatiebestanden die op uw computer of toestel worden opgeslagen wanneer u onze website(s) bezoekt. Onze website(s) maken gebruik van verschillende soorten cookies: zo zijn er cookies die nodig zijn om onze website(s) correct te laten werken, cookies om uw surf comfort te verhogen zodat u bijv. niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren, cookies die bepaalde informatie over u registreren voor statistische doeleinden of om u, op basis van de getoonde interesse op onze website(s).

Bij het openen van de website, zal de bezoekereen pop-up banner te zien krijgen die wijst op het gebruik van cookies. In die banner zit een link naar deze Privacy & cookies policy. U zal worden uitgenodigd het gebruik van cookies te aanvaarden door dit via het daartoe in de banner voorziene vakje aan te vinken. Indien de bezoeker, zonder dit vakje aan te vinken doorklikt naar andere plaatsen op de website, zal dit aanzien worden als een onbetwistbare toestemming met het gebruik van cookies. Door de aanvaarding van de algemene voorwaarden aan te vinken, aanvaardt de bezoekereveneens het gebruik van cookies. Om de website optimaal te kunnen gebruiken dient de bezoekerde cookies te aanvaarden wat mogelijk is via de browserinstellingen.

Aansprakelijkheid

Indien de website verwijzingen of een link zou bevatten naar de website(s) van derde partijen, die niet door CULIBEL VZW worden beheerd, zal CULIBEL VZW op geen enkele wijze aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de inhoud van deze website(s) noch voor het privacybeleid dat wordt toegepast op deze website(s).

CULIBEL VZW heeft het recht om de website aan te passen op eender welk moment zonder U hiervan te moeten verwittigen en kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade of hinder die de bezoeker zou ondervinden indien de website gedurende een bepaalde periode onderbroken zou zijn.

Netwerkbeveiliging

CULIBEL VZW stelt alles in het werk om haar netwerk grondig te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang en om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens en de (bedrijfs)gegevens van haar leden/bezoekers en/of leveranciers te vrijwaren:

Wij maken gebruik van de SSL-technologie (Secure Sockets Layer) om te verhinderen dat vertrouwelijke paswoorden en persoonsgegevens kunnen worden onderschept of gedecodeerd.

Het interne netwerk van CULIBEL VZW is beveiligd door een secure firewall en is niet rechtstreeks toegankelijk via het internet.

Een datalek bestaat wanneer er een inbreuk is op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden of opgeslagen gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (art. 4, 12) AVG).

De verwerkingsverantwoordelijke zal bij een datalek de Gegevensbeschermingsautoriteit informeren zonder onredelijke vertraging en uiterlijk binnen de 72 uur nadat hij kennis heeft genomen van het lek (art. 33, §1 AVG).

Veiligheid is ook uw zaak

Spring omzichtig om met uw paswoord.
Geef het nooit aan iemand anders door, zelfs niet aan uw collega’s.
Verander ook regelmatig uw paswoord.
Laat uw pc niet onbeheerd achter wanneer u aangemeld bent op een applicatie.